Advies

Projecten binnen het vakgebied van de ruimtelijke ordening zijn vaak erg complex. Atelier Plek onderzoekt, adviseert, coördineert en ondersteunt projecten waarbij de ruimtelijke- én sociale component belangrijke onderdelen zijn.