Disclaimer

Atelier Plek staat bij de Kamer van Koophandel als handelsnaam geregistreerd onder het nummer 01153460.

Op al het werk van Atelier Plek berust het auteursrecht. Alle rechten zijn voorbehouden en niets van deze site mag dan ook op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of gekopieerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op alle rechtsbetrekkingen van Atelier Plek zijn de Algemene Voorwaarden van Atelier Plek van toepassing. Deze voorwaarden zijn hier in pdf-formaat te downloaden.

Op al het fotografisch werk van Atelier Plek zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011. Deze voorwaarden zijn hier pdf-formaat te downloaden.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?