Cartografie Noord-Nederland

Cartografie van diverse gemeenten in Groningen en Drenthe

Cartografie ten behoeve van rapportages van (basis)schoolgebouwen in krimpregio’s en anticipeerregio’s.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Provincie Groningen, Stichting Scholenbouwmeester Noord-Nederland

Datum: 2009-2012