Bidbook Floriade Groningen ’22

Planontwikkeling bidbook Floriade Groningen 2022.

Onder de paraplu van de Groningen Talent Group is er meegewerkt aan het bidbook Floriade Groningen ’22. Er is nagedacht over de verjonging van het Floriadeconcept.

Zie ook de bliksemactie van de Groningen Talent Group om de selectiecommissie te overtuigen van het jong talent in Groningen. Deze actie heeft zowel regionale als landelijke media-aandacht gehad.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

Projectwebsite: Floriade Groningen 2022

Datum: 2012