Gebiedsmarketing Open Lab Ebbinge

Gebiedsmarketing voor een tijdelijk stedenbouwkundig project op het voormalige CiBoGa-terrein in Groningen.

Het Open Lab Ebbinge is een nieuwe en tijdelijke gebiedsinvulling in het Ebbingekwartier, nabij het centrum van de stad Groningen. De plek kent een rijke historie en was tot voor kort een ontoegankelijk braakliggend terrein. Tegenwoordig staan er een tiental pop-up paviljoens, is er een speelweide, stadsstrand en een manifestatieterrein. De omvang van dit project in combinatie met de binnenstedelijke locatie is uniek.

Enkele concreet behaalde resultaten zijn een groot aantal publicaties in (vak)bladen, een groeiend besef bij de Groninger hoe bijzonder (leuk) dit gebied is en de ontwikkeling van de website in combinatie met een social media campagne.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Stichting Open Lab Ebbinge

Datum: 2010-heden