Gebiedsprofiel Bellingwedde

Een uitgebreid planologisch, demografisch en sociaal geografisch gebiedsprofiel van de gemeente Bellingwedde.

Dit gebiedsprofiel van de krimpgemeente Bellingwedde maakt de koppeling tussen diverse geografische aspecten zoals leefbaarheid, voorzieningenniveau, bereikbaarheid en demografische ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat er een introductie op de gemeente Bellingwedde dat als basis dient om beleidsmatige overwegingen als reactie op aankomende demografische veranderingen te onderbouwen.

Download het rapport hier (pdf).

Projectgegevens

Opdrachtgever: Stichting Scholenbouwmeester Noord-Nederland, Gemeente Bellingwedde

Datum: najaar 2010