Gebiedsprofiel Emmen

Een uitgebreid planologisch, demografisch en sociaal geografisch gebiedsprofiel van de gemeente Emmen.

Dit gebiedsprofiel van de krimpgemeente Emmen maakt de koppeling tussen diverse geografische aspecten zoals leefbaarheid, voorzieningenniveau, bereikbaarheid en demografische ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat er een introductie op de gemeente Emmen dat als basis dient om beleidsmatige overwegingen als reactie op aankomende demografische veranderingen te onderbouwen.

Download het rapport hier (pdf).

Projectgegevens

Opdrachtgever: Stichting Scholenbouwmeester Noord-Nederland, Gemeente Emmen

Datum: 2011