Selecteer een pagina

PLANONTWIKKELING ECORUÏNE

Door de schaalvergroting in de landbouw, aanhoudende bevolkingskrimp en vastgoedcrisis, komen er steeds vaker boerderijen leeg te staan. Deze gebouwen hebben bijna allemaal een culturele en landschappelijke waarde. Slopen zou daarom eeuwig zonde zijn, omdat je daarmee het DNA van het gebied onherstelbaar aantast. Herbestemmen tot woonboerderij is markttechnisch maar beperkt mogelijk.

Verpaupering, achteruitgang van de leefbaarheid en vastgoeddeflatie in de nabije omgeving zijn het gevolg. Om dit tegen te gaan is er een concept ontwikkeld waarin de voormalige boerderijen getransformeerd worden tot een ecologische en toeristische hotspot. Dit wordt de Ecologische ruïne/Ecoruïne genoemd.

De Ecoruïne bevordert de leefbaarheid in de regio. Het is een creatief en haalbaar alternatief tegen leegstand en geeft een esthetisch antwoord op de verrommeling die het gevolg is van leegstand door demografische krimp en schaalvergroting in de landbouw. Het maakt gebruik van de toeristische mogelijkheden en kansen die het gebied biedt en vergroot deze kansen. Te denken valt hierbij aan toeristische ruïneroutes, jaarlijkse ruïnetourtochten,  spooktochten voor de jeugd, festivals etc. Ruïnes zijn het bezoeken waard. Mensen vinden ze interessant en spannend.

MEDIA & PUBLICATIES

Liever een mooie ruïne dan een onleefbaar krot‘ – Dagblad van het Noorden, 29 maart 2014

Groningse parels van toen zijn de rotte kiezen van nu‘ – Volkskrant, 12 augustus 2014

Herenboerderijen verkrotten in hoog tempo‘ – Radio 1, 16 augustus 2014

‘Pleidooi voor Ecoruïne’ –  RTV Noord, 20 augustus 2014

Prezipresentatie

PROJECTGEGEVENS

In samenwerking met: FaunaX, Stapprojecten

Illustratie: FaunaX