Selecteer een pagina

Gebiedsatlas DNA Tzummarum

In het dorp Tzummarum, gelegen in Noordwest-Friesland, ligt een lastige herbestemmingsopgave voor het leegstaand schoolgebouw ‘De Haven’. Tijdens het LabLokaal is dit vraagstuk vanuit een multidisciplinaire insteek aangepakt. Op een donderdagmiddag is er tijdens een snelkookpansessie gewerkt aan diverse oplossingsrichtingen.

Om de deelnemers aan de snelkookpansessie te voeden, is er voorafgaand een uitgebreide atlas van Tzummarum en omgeving gemaakt. In de atlas wordt een inleiding op de karakteristieken van Tzummarum en Noord-Franekeradeel gegeven, het krimpende Noorderland wordt toegelicht en is er een introductie op het fenomeen ‘Cottage Industries’ gegeven. Daarnaast zijn er ruim 40 informatieve kaarten toegevoegd, waaronder historische kaarten, voorzieningenkaarten en diverse demografische kaarten.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Rizoem

Projectwebsite: Roeg en Roem – LabLokaal

Datum: 2013

Vaardigheden

Gepubliceerd op

10 juni 2013