Selecteer een pagina

GEOGRAFISCHE MARKTANALYSE OUDERENZORG

Voor een Gronings-Drentse zorginstelling, en in opdracht van Rizoem, is een uitgebreide geografische marktanalyse uitgevoerd waarin er onderzoek is gedaan naar:

  • de bewonerseigenschappen van de zorginstelling, waaronder een inventarisatie van de woonwensen en een onderzoek naar de ruimtelijke spreiding van herkomst;
  • de dorps- en buurtprofielen, waarbij er een ranking is gemaakt naar (mogelijke) brongebieden, inclusief een psychografische segmentatie en demografische prognoses;
  • een inventarisatie van zorginstellingen en (relevante) huurwoningen in het onderzoeksgebied, waarbij er voor elke instelling een unieke spindiagram is gemaakt;
  • de trends en ontwikkelingen naar onder andere woonwensen, verhuismobiliteit en demografische veranderingen (vergrijzing) binnen de afgebakende doelgroep.