Selecteer een pagina

Organisatieversterking LVKK

Het projectplan heet > verbinden = delen = inspireren < en bevat een tiental projecten en is opgehangen aan het concept van de Golden Management Circle van Simon Sinek (Start with Why). In het plan zijn onder andere een SWOT-analyse, het USP en een krantenveldanalyse opgenomen.

De projecten zijn geformuleerd volgens het SMARTI-systeem, een combinatie van de SMART-formulering en MAGIE-formulering. Met een SMARTI-formulering wordt het mogelijk om projecten concreet en meetbaar maken en wordt de kans vergroot dat er in de praktijk goede resultaten worden behaald. In het SMARTI-model wordt onderscheid gemaakt tussen 6 onderdelen:

Specifiek, Meetbaar, Aanwijsbaar, Realistisch, Tijdsgebonden en Inspirerend.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

26 januari 2016