Selecteer een pagina

VERKEERSKUNDIGE ANALYSE HAREN

Vanuit de Adviescommissie Verkeer en Vervoer (AVV) voor de gemeente Groningen wordt er geschreven aan een advies voor de verbetering van de verkeersafwikkeling in het dorp Haren. De aanleiding voor dit advies is een problematische verkeerskundige afwikkeling in de ochtendspits op de Molenweg en de rotonde bij de Kromme Elleboog. 

De Molenweg e.o. wordt gekenmerkt door een hoge piekbelasting door zowel auto als fiets tijdens de ochtendspits, waarbij er verschillende (elkaar soms kruisende) modaliteiten gebruik moeten maken van een relatief smalle weg. Het wegontwerp zorgt, in combinatie met de afwikkeling van het gemotoriseerde verkeer uit de wijk Oosterhaar, voor congestie en gevaarzetting. 

De verkeerskundige analyse vormt de basis voor het advies dat de AVV uitbrengt.