Selecteer een pagina
PLACEMAKING DE SUIKERZIJDE GRONINGEN

In opdracht van Dura Vermeer is er voor de tender van het nieuwe toekomstgerichte stadsdeel De Suikerzijde Groningen meegewerkt aan het maken van een onderscheidende visie op het gebied, inclusief de place making van deze toekomstige stadswijk. Hierbij is er geput uit de ervaring met, onder andere, het Open Lab Ebbinge en de kennis van de Groningse context.

KWARTIERMAKERSCHAP STADADVISEERT

In opdracht van de gemeente Groningen is er een nieuwe adviesstructuur voor het sociale domein opgezet, ter vervanging van de traditionele adviesstructuur. Het adviseren vanuit de dialoog, met een creatieve en leuke wijze en met de insteek dat iedere inwoner waardevolle kennis heeft, waren de kernwaarden. Klik hier voor de site van Stadadviseert.

AUTEUR COMMUNITY LOVER’S GUIDE GRONINGEN

Steeds meer Groningers starten initiatieven die hun omgeving in positieve zin veranderen. Wie zijn deze mensen? En wat kenmerkt deze initiatieven? De Community Lover’s Guide to Groningen en de bijbehorende stadsplattegrond vertellen het verhaal achter dertien initiatieven zoals het stadspodium EMG Faktors, studentenmoestuin Frankville en Technisch en Creatief Jeugdcentrum SCN. 

Lees meer over dit project.

VOORSTELLING GLUREN BIJ DE BUREN

Wat kunnen we leren van duurzame en sociale projecten? Wat zijn de verschillen tussen Nederland en Vlaanderen? Atelier Plek organiseerde op vrijdagavond 3 november tijdens het inspiratiefestival Let’s Gro een voorstelling met de Vlaming Stefaan Segaert. Hij vertelde twaalf inspirerende verhalen die hij had opgedaan tijdens een fietstocht door de Lage Landen. 

AANJAGER G1000 GRONINGEN

In 2015 was Mark Sekuur één van de initiatiefnemers en aanjagers van de G100-Groningen. Bijna 1000 ingelote Stadjers gingen met elkaar de dialoog aan over de stad en bedachte mooie projecten. Zie voor meer info www.g1000groningen.nl.

ONTWIKKELAAR GRONINGER PARTICIPATIEWERKBOEK

In samenwerking met o.a. de gemeente Groningen is het Groninger Participatiewerkboek ontwikkeld; een handig document dat handvatten biedt om initiatiefnemers, ambtenaren en ontwikkelaars te helpen een zorgvuldig participatieproces te organiseren. In het boek staan diverse participatietechnieken en praatplaten, die helpen bij het ontwerp van een goed participatieproces. Lees hier meer.

ORGANISATIEVERSTERKING LVKK

Voor de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen is er een adviesrapport geschreven om de organisatie te verterken. Het projectplan bevat een tiental projecten en is opgehangen aan het concept van de Golden Management Circle van Simon Sinek (Start with Why). In het plan zijn onder andere een SWOT-analyse, het USP en een krantenveldanalyse opgenomen.

OPRICHTING STADSAMBASSADE GRONINGEN

De Stadsambassade Groningen was onderdeel van het landelijke WeMakeThe.City . Een open netwerk waarin meer dan 30 steden in Nederland met elkaar zijn verbonden. Met Pakhuis de Zwijger, als brandpunt in Amsterdam, delen stadmakers hun kennis, kunde en enthousiasme op het gebied van voedsel, stadslandbouw, energie, duurzame (zelf)bouw, stadsontwikkeling, tijdelijk (her)gebruik, sociale ondernemen, lokaal geld, circulaire economie, (on)gelijkheid, enzovoort. Het programma liep tot 2017.

De Stadsambassade Groningen organiseerde diverse stadsexpedities en discussieavonden. Op 21 november 2014 werd de Groningse Stadasambassade geopend in de Suikerfabriek.

Lees hier de publicatie Nieuw Nederland #1 – Het netwerk van Nederlandse Stadsambassades stimuleert sociale innovatie bij stedelijke opgaven

ARTIKEL TYPISCH STEENDAM
Voor magazine Noorderbreedte ging Mark Sekuur op onderzoek naar wat typisch is voor de burgerkracht in Steendam. Tijdens een wandeling met inwoners wordt een gesprek gevoerd over de ziel van het Groninger landschap – opdat die niet verloren gaat in de grote versterkingsoperatie die volgt op de aardbevingsellende. Lees het artikel op de site van Noorderbreedte.
CITYMAP MADE BY GRONINGERS

Wat is er fijner dan dat je als toerist door lokale inwoners rondgeleid wordt in Groningen? Op de Citymap made by Groningers staan handenvol tips om je verblijf in Groningen aangenamer te maken.

De inhoud van de kaart is ‘crowdsourced’: samen met Stadjers hebben we gezocht naar de meest bijzondere en unieke tips. In totaal zijn er 76 hotspots én wordt er nuttige en leuke informatie gegeven over onder andere de eierbal, Groningen Fietstad en is er een bucketlist die je gedaan moet hebben.

De kaart was in no-time uitverkocht; je kunt ‘m hier downloaden. In samenwerking met Liza Verboon en uitgegeven door Marketing Groningen.

MENTAL MAPS GRONINGEN

Voor de Fourth International and Interdisciplinary Conference on Emotional Geographies is in samenwerking met dr. Bettina van Hoven van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen een set mental maps ontwikkeld.

Het concept van een  mental map geeft aan hoe de persoonlijke perceptie van een persoon is van zijn geografische omgeving. Het is een representatie van het cognitieve beeld dat een individu in zijn gedachten heeft.

Zes leden van de Groningen Talent Group hebben tijdens een avondsessie hun persoonlijke (Groninger) belevingswereld op een creatieve manier vastgelegd. De mental maps zijn tijdens de conferentie tentoongesteld en als ansichtkaarten onder alle congresbezoekers verspreid.

FESTIVALKAART TERUG NAAR HET BEGIN

Voor het festival Terug naar het begin is er samen met bewoners onderzoek gedaan naar bijzondere en betekenisvolle plekken in Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Het resultaat is een festivalkaart met daarop tal van ‘local-tips’, zoals een prachtig uitzicht over het wierdenlandschap nabij Loppersum, een oud kerkepad met uitzicht op wierdedorp Jukwerd en de meest idyllisch gelegen ijsbaan van Groningen! Download de kaart hier.

INSPIRATIEKAART GEMENE DELERS

Voor een bijeenkomst van De Gemene Delers is er een A0-stadsplattegrond van het centrum van Groningen gemaakt.  De plattegrond vormde de basis voor een  brainstorm en dialoog over kansen en mogelijkheden voor het terugbrengen van de menselijke maat en stedelijke interactie in de stad Groningen. Eén van de gerealiseerde ideeen is PARK(ing)Day Groningen.

HERINDELING PROVINCIE GRONINGEN

Een kritische studie naar (on)mogelijkheden voor de herindeling van de gemeenten in de provincie Groningen, gebaseerd op de uitgangspunten uit het regeerakkoord VVD-PvdA ’12. Bekijk de interactieve kaart.

CARTOGRAFIE SCHOLEN GRONINGEN

Atelier Plek verzorgde een cartografische inventarisatie van basisscholen en gerelateerde voorzieningen in negen Groningse gemeenten, ten behoeve van rapportages van ca. 300 (basis)schoolgebouwen in krimpregio’s en anticipeerregio’s.

PLATTEGROND STEMLOKALEN GRONINGEN

Voor de verkiezingen in 2014 is een interactieve stadsplattegrond van Groningen gemaakt, met daarop alle stemlokalen. De lokalen zijn verdeeld per toegankelijkheidscategorie, zodat gelijk duidelijk is welke locatie rolstoeltoegankelijk is. Dit maakte het navigeren naar het dichtstbijzijnde stemlokaal een stuk makkelijker.

CARTOGRAFIE NOORD-NEDERLAND

Atelier Plek verzorgde de cartografie en gebiedsanalyse van vijf gemeente in Groningen en Drenthe, ten behoeve van rapportages van (basis)schoolgebouwen in krimpregio’s en anticipeerregio’s.

ONTWIKKELING AFWEGINGSKADER CULTUURHISTORIE

In opdracht van de gemeente Groningen is er een afwegingskader cultuurhistorie ontwikkeld. Met dit beleidsgereedschap maakt de gemeentelijke dienst cultuurhistorie een gewogen en zo objectief mogelijke integrale afweging tussen drie waarden: de cultuurhistorische, constructieve en functionele waarde. Het resultaat geeft inzicht in de ruimtelijke kwaliteit van het object en daarmee de toekomstwaarde voor herbestemming/verbouw of sloop/nieuwbouw. Lees meer over dit project.

VERKEERSKUNDIGE ANALYSE HAREN

Vanuit de onafhankelijke Adviescommissie Verkeer & Vervoer van de gemeente Groningen is er een analyse en advies geschreven over de wringende verkeerssituatie in de noordelijk gelegen oost-westverbinding in het dorp Haren. Daarbij zijn onder andere de verkeerstromen cartografisch inzichtelijk gemaakt en zijn er diverse verbetersuggesties voorgesteld.

GEBIEDSMARKETING EBBINGEKWARTIER

Het Ebbingekwartier is het creatieve kwartier van Groningen, gelegen op steenworp afstand van de Martinitoren. Een verbindingsploeg, met daarin de ondernemersvereniging, gebiedsmanager, winkelstraatmanager en andere belangrijke actoren, heeft als doel om de identiteit van het Ebbingekwartier als creatieve broeiplaats verder te versterken. Atelier Plek heeft deze verbindingsploeg bijgestaan en geadviseerd op het vlak van gebiedsmarketing.

PLANONTWIKKELING ECORUÏNE

In Oost-Groningen staan pareltjes van oude herenboerderijen leef. Traditioneel herbestemmen is geen optie. Transformeren tot Ecoruïne biedt echter nieuwe mogelijkheden, voor zowel mens als natuur! Lees meer over dit project.

GEBIEDSONTWIKKELING OPEN LAB EBBINGE

Van coldspot naar hotspot. Dat was de opgave van de tijdelijke en organische gebiedsontwikkeling van het Open Lab Ebbinge, nabij de binnenstad van Groningen. In tegenstelling tot de traditionele top-down-gebiedsontwikkeling, was het Open Lab een project waar bottom-up en place making de rode draad vormde.

Lees hier meer over dit project.

BIDBOOK FLORIADE GRONINGEN ’22

Onder de paraplu van de Groningen Talent Group is er meegewerkt aan het bidbook Floriade Groningen ’22. Er is nagedacht over de verjonging van het Floriadeconcept. Het resultaat was een prachtig plan voor op het Suikerterrein. 

LEZING EN WORKSHOP NACHTPLANOLOGIE

Wat kan de nacht betekenen voor de dag, en andersom? De nacht is een onontgonnen terrein in de planologie. Tijdens deze lezing en workshop op Let’s Gro zijn leden van de TWG uitgedaagd zich bewuster te zijn van de kwaliteiten van de nacht en waar mogelijk deze te koppelen aan de dag. 

“GRONINGSE LANDMARK PLAT?”

Ter behoud van het cultureel erfgoed van de voormalige Suikerfabrief Groningen is er een opinitestuk geschreven. Het artikel heeft veel reuring bij zowel de politiek als de lokale bevolking veroorzaakt en is onder andere gepubliceerd in veel lokale media. Uiteindelijk heeft de actie geresulteerd in het behoud van een drietal waardevolle onderdelen: de oude schoorsteen, het entrepotgebouw en de werkplaats. Lees het artikel via Archined en debatbrief Platform GRAS

Coauteurs: Karlijn Toebast en Ricard Hernandez. 

“NIEUWE EBBINGESTRAAT CHINATOWN?”

Om een beter beeld te krijgen van de geografische clustering en functionele variatie van de Aziatische ondernemingen in de Nieuwe Ebbingestraat zijn alle Aziatische ondernemers in de straat in kaart gebracht en is er een literatuuronderzoek gedaan naar beleidsachtergronden. Lees hier het artikel dat naar aanleiding van deze studie is geschreven.

ONTWIKKELING SCOUTINGEILAND

Voor scoutinggroep De Jutters is de processturing en ontwerpbegeleiding voor de ontwikkeling van een scoutingeiland in het recreatiegebied van Kardinge, Groningen gedaan. De kerntaken waren het schrijven van visieplannen, verkrijgen van subsidies en de coördinatie van de initiatief-, ontwerp- en uitvoeringsfase van het volledig nieuw ontwikkelde scoutingeiland. Het 1 hectare grote eiland is gelegen in het recreatiegebied Kardinge.

STIMULERINGSFONDS EBBINGEKWARTIER

Voor het fonds  is een duidelijke en praktisch uitvoerbare procesomschrijving gemaakt. Aangevuld met een set van criteria waaraan de subsidienemer dient te voldoen. 

Voor het Ebbingekwartier, het creatieve kwartier van Groningen, is door Atelier Plek een stimuleringsfonds voor kleinschalige initiatieven opgezet. In de periode 2011-2014 hebben er tientallen partijen gebruikt gemaakt van het fonds.

De criteria zijn hier te downloaden.

PLANONTWIKKELING OPEN EBBINGE ’12

In september 2012 is het Open Lab Ebbinge geopend met de manifestatie Open Ebbinge 2012. Prima Focus heeft de conceptontwikkeling en subsidieaanvragen voor dit project gedaan. 

Tijdens de manifestatie stonden een aantal doelen centraal: kennisdeling over de bijzondere gebiedsontwikkeling van dit (bottom-up)project, een showcase van tijdelijke en verplaatsbare architectuur en een kennismaking van de Groninger met het opnieuw in gebruik genomen terrein. Op OOG TV is een korte documentaire over de manifestatie uitgezonden.

ONTWERPLAB SCHOLEN VOOR HET NOORDERLAND

Als expertdeelnemer (geograaf) heeft Atelier Plek meegewerkt aan het BNA ontwerplab Scholen voor het Noorderland.

In krimpgebieden ligt een omvangrijke opgave op het gebied van onderwijshuisvesting. Jonge architecten hebben onder de paraplu van het BNA Ontwerplaboratorium een jaar lang ontworpen aan toekomstplannen voor basisscholen in krimpgebieden.  Vanuit (sociaal) geografisch oogpunt zijn de architecten van input en kritiek voorzien,  waardoor de planuitwerking uiteindelijk op een hoger niveau is gebracht. 

“VAN KRIMP NAAR COTTAGE INDUSTRY?”

Het leeglopende platteland raakt steeds meer in trek bij creatievelingen en nichebedrijven die veelal vanuit hun eigen huis werken. Deze zogenoemde cottage industries vormen een nieuw soort plattelandseconomie waarover een artikel met een drietal bestuurlijke aanbevelingen is geschreven. Publicaties (selectie): Trouw-de VerdiepingSociale VraagstukkenRoeg en Roem, Binnenlands Bestuur.

“EEN VERANDEREND VOORZIENINGENLANDSCHAP”

Voor het boek ‘Scholen voor het Noorderland; Een toekomst voor basisonderwijs in krimpgebieden’ is een geografische en historische introductie op de Groningse gemeenten Bellingwedde en Loppersum geschreven. Ook wordt er ingegaan op het veranderende voorzieningenlandschap in Noord-Nederland. Het artikel is 8 pagina’s groot en is een onderdeel van de inleiding van het boek. 

Het boek is het eindresultaat van het BNA-Ontwerplab Scholen voor het Noorderland en is te bestellen via de BNA-Shop (ISBN 978-94-6190-047-0).

 

STRUNEN MET GRONINGER RUIMTE

In het samenwerkingsverband Groninger Ruimte werken theatermaker Sijas de Groot en geograaf Mark Sekuur samen. Groninger Ruimte bekijkt en bevraagt stad en het ommeland. Ze kijkt naar hoe deze continu in transitie zijn en hoe ruimte in de stad en land wordt gevormd. Hoe krijgt deze plek een nieuwe bestemming? Hoe eigen jij je de omgeving toe? En wie maakt dit landschap; zijn dat de bewoners uit de straat of krijgt een plek een nieuwe waarde door de plannen van stedelijke ontwikkelaars?

Foto door Tom van Huisstede.
ONDERZOEK GEZONDE BUURT

Hoe gezond zijn de buurten in Noord-Nederland? Deze vraag stond centraal tijdens het bezoek van de Gezonde Huiskamer aan verschillende plaatsen in Groningen, Friesland en Drenthe. Aan de hand van een praatplaat (buurtplattegrond) en bijeenkomsten zijn inwoners gevraagd om hun gezonde en ongezonde plekken te markeren. Atelier Plek ontwierp het onderzoek, verzorgde de dataverzameling, organiseerde de bijeenkomsten en schreef per buurt een onderzoeksrapport. Lees meer over dit project.

OP ZOEKTOCHT DOOR GRENSLAND

Wat typeert het grensland van Ten Boer, Haren en Groningen? Hoe wordt het gebruikt? Wonen er grensbewoners? Vertelt dit gebied wellicht een verhaal over de verschillende identiteiten tussen verschillende plekken? En zijn die diverse identiteiten zichtbaar in het huidige en (wellicht zelfs) toekomstige landschap?

Tijdens het inspiratiefestival Let’s Gro 2018 fietste we met inwoners door het prachtige gebied tussen Ten Boer en Groningen en Haren en Groningen. Per 2019 vormen de gemeenten met z’n drieën één nieuwe gemeente. Alle drie de vroegere gemeenten behouden hun eigen identiteit. Zien we deze identiteit terug in het landschap? In de tour bekeken we de grenzen, doken we in de geschiedenis en gingen we met elkaar in dialoog. Her resultaat is een uitgebreid artikel, wat te lezen is via de website van magazine Noorderbreedte.

In samenwerking met Sijas de Groot, onder de noemer van Groninger Ruimte, en met praktische ondersteuning van Platform GRAS.

GEOGRAFISCHE MARKTANALYSE OUDERENZORG

Voor een Gronings-Drentse zorginstelling, en in opdracht van Rizoem, is een uitgebreide geografische marktanalyse uitgevoerd waarin er onderzoek is gedaan naar bewonerseigenschappen, buurtprofielen, leefstijlentrends en het marktaanbod. Lees hier meer over dit project. 

EXPEDITIE MIDDAG-HUMSTERLAND

Voor de Academie van Bouwkunst Arnhem is een driedaagse expeditie door het palimpsest van het Groninger Middag-Humsterland georganiseerd. Studenten zijn observerend en schetsend langs wielen, wierden en weidse uitzichten geleid.

GEBIEDSATLAS TZUMMARUM

In het dorp Tzummarum, gelegen in Noordwest-Friesland, ligt een lastige herbestemmingsopgave voor het leegstaand schoolgebouw ‘De Haven’. Tijdens het LabLokaal is dit vraagstuk vanuit een multidisciplinaire insteek aangepakt. Op een donderdagmiddag is er tijdens een snelkookpansessie gewerkt aan diverse oplossingsrichtingen.

Om de deelnemers aan de snelkookpansessie te voeden, is er voorafgaand een uitgebreide atlas van Tzummarum en omgeving gemaakt. In de atlas wordt een inleiding op de karakteristieken van Tzummarum en Noord-Franekeradeel gegeven, het krimpende Noorderland wordt toegelicht en is er een introductie op het fenomeen ‘Cottage Industries’ gegeven. Daarnaast zijn er ruim 40 informatieve kaarten toegevoegd, waaronder historische kaarten, voorzieningenkaarten en diverse demografische kaarten.

FESTIVALEXPEDITIE GRASNAPOLSKY

Speciaal voor het festival Grasnapolsky wierp theatermaker Sijas de Groot in 2019 een blik op Fabriek De Toekomst, Scheemda en omstreken. In een viertal expedities werden festivalgangers geprikkeld om het bijzondere gebied te observeren, te bevragen en met elkaar de dialoog erover aan te gaan. Atelier Plek/Mark Sekuur haakte aan als gebiedsonderzoeker (met Groningse roots, niet ver van dit gebied).

Foto door Tom van Huisstede.

GEBIEDSPROFIEL LOPPERSUM

Een uitgebreid planologisch, demografisch en sociaal geografisch gebiedsprofiel van de gemeente Loppersum.

Dit gebiedsprofiel van de krimpgemeente Loppersum maakt de koppeling tussen diverse geografische aspecten zoals leefbaarheid, voorzieningenniveau, bereikbaarheid en demografische ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat er een introductie op de gemeente Loppersum dat als basis dient om beleidsmatige overwegingen als reactie op aankomende demografische veranderingen te onderbouwen.

Download het rapport hier (pdf).

DOCUMENTAIRE ‘VERHALEN VAN DE SCHOLEN VAN HET NOORDERLAND’

Het scholenlandschap in Noord-Nederland staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. De documentaire Scholen van het Noorderland vertelt het verhaal over scholenbouw, leerlingenkrimp en onderwijs in dit voornamelijk ruraal gebied. Zijn deze verandering nieuw? Of kan er geleerd worden van het verleden.

Mark Sekuur geeft vanuit sociaal geografisch oogpunt een korte introductie op een drietal landschappen in de provincies Groningen en Drenthe. Bekijk de film op Vimeo of via RTV-Noord.

GEBIEDSPROFIEL EMMEN

Een uitgebreid planologisch, demografisch en sociaal geografisch gebiedsprofiel van de gemeente Emmen.

Dit gebiedsprofiel van de krimpgemeente Emmen maakt de koppeling tussen diverse geografische aspecten zoals leefbaarheid, voorzieningenniveau, bereikbaarheid en demografische ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat er een introductie op de gemeente Emmen dat als basis dient om beleidsmatige overwegingen als reactie op aankomende demografische veranderingen te onderbouwen.

Download het rapport hier (pdf).

ARTIKEL ONBEDORVEN BORKUM
Voor magazine Noorderbreedte struinden Mark Sekuur en theatermaker Sijas de Groot over het Duitse Waddeneiland Borkum. Het resultaat is te lezen op de site van Noorderbreedte
ROUTEADVIES EN TEKSTEN THE GRONE

Voor The Grone, een nieuwe en vernieuwende toeristenbus in Groningen, is een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de busroute en zijn er diverse teksten geschreven over de bijzondere plekken die bezocht worden, waaronder teksten over het wierdenland, wielen, dijken en de landschapsontwikkeling

GEBIEDSPROFIEL BELLINGWEDDE

Een uitgebreid planologisch, demografisch en sociaal geografisch gebiedsprofiel van de gemeente Bellingwedde.

Dit gebiedsprofiel van de krimpgemeente Bellingwedde maakt de koppeling tussen diverse geografische aspecten zoals leefbaarheid, voorzieningenniveau, bereikbaarheid en demografische ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat er een introductie op de gemeente Bellingwedde dat als basis dient om beleidsmatige overwegingen als reactie op aankomende demografische veranderingen te onderbouwen.

Download het rapport hier (pdf).

GEBIEDSATLAS BORGER-ODOORN

In de gemeente Borger-Odoorn ligt een omvangrijke opgave op het gebied van leegstand en herbestemming. LabLokaal pakt dit vraagstuk vanuit een multidisciplinaire insteek aan.

Deze atlas geeft de deelnemers aan LabLokaal de meest basale geografische informatie over de gemeente Borger-Odoorn. Er wordt een inleiding op de karakteristieken van de omgeving gegeven. Ook wordt het krimpende Noorderland toegelicht. Daarnaast zijn er ruim 40 informatieve kaarten toegevoegd, waaronder historische kaarten, voorzieningenkaarten en diverse demografische kaarten.

Over de uitkomsten van het LabLokaal is een blog voor Roeg en Roem geschreven. Lees hem hier.

GEBIEDSATLAS HOOGEZAND-SAPPEMEER

In het dorp Hoogezand-Sappemeer ligt een lastige herbestemmingsopgave voor een leegstaand winkelgebouw. Tijdens een LabLOKAAAL is het vraagstuk vanuit een multidisciplinaire insteek aangepakt. Op een donderdagmiddag is er tijdens een snelkookpansessie gewerkt aan diverse oplossingsrichtingen. Voor deze sessie is een gebiedsatlas gemaakt.

Lees hier meer over dit project.

GEBIEDSATLAS DAMSTERBUURT

Voor een snelkookpansessie LabLOKAAL op het LPB-congres in Groningen is een gebiedsatlas van de Damsterbuurt gemaakt. Centraal strond de vraag op welke manier een voormalig industrie-kantoorgebied het komende decennium een kwalitatieve ruimtelijke bijdrage kan leveren aan de stad in een organische gebeidsontwikkeling. De atlas vormde de basis voor dat gesprek.

VISUELE RAPPORTAGE HOOGEVEEN

Visuele rapportage van de dorpen Nieuwlande en Tiendeveen, in de gemeente Hoogeveen. 

De visuele rapportage is gebruikt voor een beeldkwaliteitsplan, ten behoeve van de nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie.