Selecteer een pagina

GEBIEDSATLAS DNA HOOGEZAND-SAPPEMEER

In het dorp Hoogezand-Sappemeer ligt een lastige herbestemmingsopgave voor een leegstaand winkelgebouw. Tijdens het LabLOKAAAL is het vraagstuk vanuit een multidisciplinaire insteek aangepakt. Op een donderdagmiddag is er tijdens een snelkookpansessie gewerkt aan diverse oplossingsrichtingen.

Om goed onderbouwd te kunnen brainstormen over een dergelijk lastig vraagstuk, is het belangrijk aandacht te besteden aan de specifieke geografische omstandigheden zoals de kenmerken van het dorp en haar directe omgeving. Hiermee wordt het mogelijk om plekspecifieke oplossingen te formuleren die een grote kans van slagen hebben. De deelnemers hebben deze atlas ter voorbereiding op de brainstormsessie gekregen. Het document geeft de meest basale informatie over het dorp Hoogezand-Sappemeer en haar directe omgeving. Er zijn bijna 50 informatieve kaarten toegevoegd en, aanvullend daarop, zijn er achterin deze atlas enkele van de belangrijkste dorps- en gemeentestatistieken toegevoegd. Tezamen met enkele artikelen beschrijft de atlas het gebiedsDNA van Hoogezand-Sappemeer.

De atlas is opgebouwd uit een drietal onderdelen. Het eerste deel geeft de inleiding op het LabLOKAAL Groningen, met basisinformatie over het pand, het vraagstuk en enkele inspirerende artikelen. Het tweede deel gaat over de lokale geografische context waarin de casus is ingebed. Er wordt in dit deel informatie gegeven over het DNA van Hoogezand-Sappemeer waaronder de bouwjaren van de omringende panden, gebruiksfuncties, de woningmarkt en statistische kerngegevens. Het derde deel geeft meer informatie over de (Noord-)Nederlandse context waarin de casus van het Lab-LOKAAL Groningen is te plaatsen.

Bekijk de atlas online via Issuu.